Obrada klipnjače

Mašinska obrada klipnjače

  • Obrada svih vrsta klipnjača, aluminijum i sivi liv (gus)
  • Zamena i bušenje čaura
  • Obrada velike pesnice kod teškog zaribavanja kada je mogućnost oštećenja klipnjače velika
  • Savetujemo proveru klipnjača kod svakog brušenja radilice.

Obrada se vrši na mašini Metal Progres – Jugoslavija